NHN

Tips & Triks


Før møtet

Ta frem nettbrett, mobiltelefon eller PC og se til at enheten er ladet og koblet til internett.


Sørg for å være i et uforstyrret rom, og vær forberedt med nødvendig informasjon.


Hvis du og behandler er ukjent for hverandre, ha legitimasjon med bilde klart for identifisering.


Ha tilgang til telefonen din i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer.


Ved deltakelse via mobil bør den være oppdatert med siste versjon av programvare.


Hvis du bruker PC, sørg for at den er omstartet og at du har kamera, mikrofon og høyttaler.


Underveis i møtet.

Snu telefonen sidelengs slik at den ligger i "landskapsmodus", da får du større bilde av behandler og ditt bilde ser bedre ut for behandleren.